Wstęp

Magdalena Zielińska

1940: Getto Warszawskie

Daniel Blatman

Zamknięcie getta we wspomnieniach Stefana Ernesta

Andrzej Żbikowski

Mur w poprzek ulicy

Sławomir Buryła

Mur warszawskiego getta jako oś przestrzeni życia i śmierci

Eleonora Jedlińska

O niezburzonych murach. Kilka uwag o murze getta w kinie polskim

Bartosz Kwieciński

Warszawo… odezwij się… czekam…

Paweł Passini